Ścigaj się ze sobą, aby być szybszym niż wczoraj.

 • PROJEKT / KLIENT
 • WYZWANIE
 • ROLA
PROJEKT / KLIENT

PRIME Bicycles Sp. z o.o.

WYZWANIE

Prime Bicycles to marka, która stworzyła unikatowe rowery do jazdy wyczynowej. Dzięki wyścigowemu doświadczeniu założyciela, oferowane rowery wyróżniają się konstrukcją, która pomaga przekraczać własne granice.

Stworzyliśmy identyfikację, która zobrazuje profesjonalizm i technologiczne osiągnięcia marki. Udoskonaliliśmy istniejące logo, aby było tak bezbłędne jak oferowane produkty.

Projekt obejmował zaprojektowanie platformy e-commerce łączącej ekspozycję produktów z opowieścią o filozofii marki, która została zrealizowana w ścisłej współpracy z software house’em.

ROLA
 • Branding
 • UX / UI
 • Art Direction

Projekt zakładał również stworzenie klucza wizualnego na potrzeby komunikacji w kanałach social media. Kreacje utrzymane są w stylu pasującym do samego brandingu eksponując produkt oraz zdjęcia spójne ze strategią komunikacji.

Zakupy online w najlepszym wydaniu.

Zaprojektowany sklep internetowy skupia uwagę odbiorcy na produkcie już od wejścia na stronę. Przechodząc przez ścieżkę UX, użytkownik wybiera przeznaczenie swojego roweru, zapoznaje się z jego właściwościami, ma możliwość modyfikacji poszczególnych elementów składowych roweru zapoznając się równocześnie z unikalną filozofią wyznawaną przez markę.

Visit Prime website

W kwestii ekstremalnego kolarstwa górskiego, zabawa zaczyna się tam, gdzie kończy się Twoja strefa komfortu.

Następny projekt

Race yourself to be faster then yesterday.

 • PROJECT / CLIENT
 • CHALLENGE
 • ROLE
PROJECT / CLIENT

PRIME Bicycles Sp. z o.o.

CHALLENGE

Prime Bicycles is a brand that created unique performance bikes. Thanks to the founder’s racing experience, the offered bikes are distinguished by a design that helps to exceed your own limits.

We have created an identification that will illustrate the professionalism and technological achievements of the brand. We have also redesigned the existing logo to be as flawless as the products offered.

The project involved the design of the e-commerce platform connecting the exposure of products with a story about the philosophy of the brand, which was implemented in close cooperation with software house.

ROLE
 • Branding
 • UX / UI
 • Art Direction

The project also assumed the creation of a key visual for communication in social media channels. The creations are kept in a style that matches the branding itself, displaying the product and photos consistent with the communication strategy.

Online shopping at its finest.

The designed online store focuses the recipient’s attention on the product from the moment they enter the website. Walking through the UX path, the user selects the purpose of his bike, gets acquainted with its properties, has the opportunity to modify individual components of the bike while learning about the unique philosophy of the brand.

Visit Prime website

When it comes to extreme mountain cycling, fun starts when your comfort zone ends.

Następny projekt